سپنج

استراتژی

بسیاری از اوقات علت اصلی حواس‌پرتی ما این است که کاری که انجام می‌دهیم، به حد کافی ذهن ما را به چالش نمی‌کشد.


بین آمارهای مختلفی که پیرامون بهره‌وری انسان وجود دارد، یک مورد بسیار هشداردهنده است: افرادی که با کامپیوتر کار می‌کنند، تقریباً هر ۴۰ ثانیه یک‌بار از موضوع اصلی کار خود منحرف می‌شوند. به بیان ساده، ما حتی یک دقیقه هم نمی‌توانیم با تمرکز کامل روی چیزی کارکنیم. گاهی اوقات بازگشتن روی مدار کاری که انجام می‌دادیم ساده است. ولی تحقیقات نشان می‌دهد که اگر ذهن ما کاملاً منحرف‌شده باشد؛ برای تمرکز مجدد حداقل به ۲۰ دقیقه زمان نیاز داریم.

استراتژی

فرایند مدیریت استراتژیک به معنای تعیین استراتژی سازمان است. مدیران

...