انقلاب دیجیتال مارکتینگ تازه آغاز شده است
دیجیتال مارکتینگ فرصتی فوق العاده برای تعامل با مصرف کنندگان فراهم کرده است، اما بسیاری از شرکت ها پتانسیل کامل آن را درک نمی کنند.

البته این به بدین معنا نیست که شرکتها تلاشی نمی کنند. در ایالات متحده، تبلیغات اینترنتی در سال ۲۰۱۸ در مسیری است که بزودی تبلیغات تلویزیونی را بطور کامل کنار میزند. به گفته شرکت رسانه ای Magna، بازارهای جهانی، بیش از ۴۰ درصد بودجه تبلیغات رسانه ای خود را به دیجیتال مارکتینگ اختصاص می دهند.