سپنج

معرفی کتاب بازیکن تیمی ایده آل

پاتریک لنچونی نویسنده آمریکایی کتاب های مدیریت کسب و کار، به ویژه موضوعات مربوط به مدیریت تیم است. کتاب پنج دشمن کار تیمی او در ایران ترجمه شده است. او مدیر تیبل گروپ، یک شرکت مشاوره مدیریت است که بر روی توسعه تیمی و سلامت سازمان کار می کند. به عنوان یک مشاور ۵۰۰ شرکت برتر فورچون و استارت آپ های فناورانه و دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی زیادی بوده است. 

کتاب بازیکن تیمی ایده آل او در سال ۲۰۱۶ منتشر شده و انتشارات آریانا قلم در بهار ۱۳۹۷ این کتاب را به فارسی چاپ و منتشر کرده است. 

در ادامه بخش هایی از این کتاب برای آشنایی بیشتر با ساختار کتاب تقدیم می گردد:

این کتاب ۲۴۷ صفحه ای از دو بخش تشکیل شده. نثر کتاب بسیار ساده و روان است و مطمئن باشید که از زمانی که کتاب را در دست بگیرید تا زمانی که بخش اول را تمام کنید، یک نفس به خواندن آن ادامه خواهید داد. در واقع لنچونی در بخش اول، داستان جف شانلی را بازگو می کند. جف که بعد از بیست سال تجربه کار در سیلیکون ولی خود را برای تغییر آماده می دید و اما در عین حال هیچ ایده ای هم نداشت که به کجا برود و کار بعدی اش چه باشد، بعد از یک تماس تلفنی از عمویش باب، تصمیم خود را برای کار در شرکت ساختمانی عمویش می گیرد و همه ماجراها از همین جا شروع می شود. 

بخش اول کتاب بازیکن تیمی ایده آل به روایت داستان جف در این شرکت و همکاری او با سایر مدیران و کارکنان شرکت و جستجو برای پیدا کردن مشخصات یک بازیکن تیمی ایده آل می گذرد. 

در بخش دوم کتاب، به مخاطبان کتاب که مدیران و کارکنان سازمان هایی هستند که قصد دارند با هم افزایی ناشی از کار تیمی منشا تحولی اساسی در زندگی خود یا سازمانشان شوند، به شرح مدل مطرح شده می پردازد.

لنچونی، سه خصیصه افراد تیم را سه فضیلت می داند و آن ها را چنین بیان می کند:

فروتنی: در زمینه کار تیمی، فروتنی تا حد زیادی همان چیزی است که در نگاه اول به نظر می رسد. بازیکنان تیمی برتر فاقد خودخواهی بیش از حد یا دغدغه مقام اند. آن ها به سرعت به سهم و کمک دیگران اشاره می کنند و عجله ای در جلب توجه برای خودشان ندارند. 

ولع: انسان های پرولع همیشه به دنبال چیزهای بیشتری اند. کارهای بیشتری که انجام دهند. چیزهای بیشتری که بیاموزند. مسئولیت بیشتری که به عهده بگیرند.

هوشمندی: در زمینه تیمی، هوشمندی صرفا به رفتار معقول شخص با افراد دیگر اشاره می کند. این مفهوم کاملا با توانایی رفتار پسندیده و هوشیاری در روابط بین فردی مرتبط است. 

لنچونی توضیح می دهد برای اینکه فردی، مشخصات لازم برای تبدیل شدن به یک بازیکن تیمی ایده آل را داشته باشد، باید دارای هر سه فضیلت را بوده و عدم وجود هر کدام از این فضیلت ها، در تیم چه مشکلاتی را ایجاد می کند.

در ادامه کاربرد سه فضیلت شرح داده می شود. مدل سه فضیلت بنیادی، در استخدام، ارزیابی کارکنان فعلی، پرورش کارکنانی که فاقد یک یا چند فضیلت اند و تعبیه کردن این مدل در فرهنگ سازمان به کار می رود. در کتاب، برای هر یک کاربردها، شرح مفصلی داده شده که می تواند راهنمای خوبی برای کسانی باشد که قصد دارند از این مدل در سازمان خود و برای شکل گیری تیم خود استفاده نمایند.